ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Αναδημοσίευση από τα Αχαρναϊκά Νέα

Αδειοδότησης των μικροπωλητών λαϊκών αγορών

Στην αναδιοργάνωση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και στην απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των μικροπωλητών, στοχεύει η Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ), την οποία υπέγραψε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης. Η Έκθεση απεστάλη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, (Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθηνών – Πειραιώς, Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων, Δ/νση Τιμών, Τροφίμων και Ποτών), στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής (Δ/νση Καταναλωτή Εμπορίου), στην Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών και στην Ομοσπονδία Πωλητών Λαϊκών Αγορών. Ειδικότερα, η Έκθεση παρουσιάζει τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις για την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών και την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των μικροπωλητών, που περιλαμβάνουν τέσσερις εξειδικευμένες κατηγορίες επαγγελματιών: τους πωλητές λαϊκών αγορών, τους παραγωγούς λαϊκών αγορών, τους παραγωγούς λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων, και τους επαγγελματίες υπαιθρίου εμπορίου.
Η επιλογή των διαδικασιών αδειοδότησης των μικροπωλητών, ως αντικείμενο απλούστευσης, επελέγη από την Επιτροπή γιατί ο κλάδος αυτός του μικρεμπορίου έχει σημαντική συμβολή σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, αλλά και σε ότι αφορά στην απασχόληση ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τα προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας, που αντιμετωπίζει ο θεσμός των λαϊκών αγορών. Η καταγραφή και αξιολόγηση των διαδικασιών αδειοδότησης, για αυτές τις κατηγορίες επαγγελματιών και οι προτάσεις που υποβάλλονται, βασίζονται στις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων Δημόσιων Υπηρεσιών και εκπροσώπους των μικροπωλητών καθώς και στη συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες. Τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν, εστιάζονται αφενός στις δυσλειτουργίες του ισχύοντος σήμερα συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και αφετέρου, σε δυσλειτουργίες στις διαδικασίες έκδοσης των αδειών και για τις τέσσερις κατηγορίες μικροπωλητών. Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων: Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων, προτείνεται δέσμη μέτρων τα οποία συνοψίζονται στα εξής: Θεσμοθέτηση δύο συστημάτων λειτουργίας των λαϊκών αγορών: α) ένα σύστημα για τις Μητροπολιτικές περιοχές της χώρας με άμεση εφαρμογή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης υπό τους αντίστοιχους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών, όπου επιχειρησιακές αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης μεταφέρονται στις αντίστοιχες Περιφέρειες, και β) ένα σύστημα για την υπόλοιπη χώρα με ευθύνη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Θεσμοθέτηση συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών για τα επιμέρους στάδια των διαδικασιών έκδοσης των αδειών. Με τα μέτρα αυτά κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων δικαιούχων.

Βελτίωση της διαδικασίας δημοσιοποίησης των προκηρύξεων, κωδικοποίηση των διατάξεων και έκδοση χρηστικών οδηγιών για τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους. Με τα μέτρα αυτά βελτιώνεται η πληροφόρηση των ενδιαφερομένων δικαιούχων αδειών και ενισχύεται η διαφάνεια των διαδικασιών έκδοσης των αδειών.

Κατάργηση περιττών δικαιολογητικών. Με τα μέτρα αυτά διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι και οι υπηρεσίες που εκδίδουν τις άδειες, ενώ, ειδικά για την έκδοση των αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών, με τον διπλασιασμό του χρόνου ισχύος των αδειών (από 6 σε 12 μήνες) περιορίζεται κατά το ήμισυ ο φόρτος εργασίας των υπηρεσιών που εκδίδουν τις άδειες και ο αντίστοιχος φόρτος των δικαιούχων παραγωγών αγορών. Συνολικά, για τις διάφορες κατηγορίες αδειών η μείωση του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών μειώνεται από 50% έως 83%.

Επανεξέταση των κοινωνικών κριτηρίων επιλογής των δικαιούχων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και αδειών υπαιθρίου εμπορίου, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του θεσμού των μικροπωλητών ως εργαλείου κοινωνικής πολιτικής της χώρας για την στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

«Σωκράτης», Γονείς και Ντ. Βρεττός για τις ελλείψεις στα σχολεία

Σε παράσταση διαμαρτυρίας, για τις σημαντικές ελλείψεις στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του Δήμου Αχαρνών, προχώρησε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ανατολικής Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ», μαζί με συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων στο 1ο και 4ο Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταγγέλλοντας αυτές τις ελλείψεις.

Το θέμα μάλιστα έφερε στη Βουλή ο συνδημότης μας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ντίνος Βρεττός, με σχετική ερώτηση του Υπουργού Παιδείας.

«Οι μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων ακόμη περιμένουν δασκάλους καθώς οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Εξαιτίας των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς οι μαθητές υποχρεώνονται να κάνουν μάθημα σε υπεράριθμα τμήματα, και τα τμήματα συμπτύσσονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ελλείψεις στα σχολεία είναι 8 δάσκαλοι, 8 γυμναστές, 3 νηπιαγωγοί, 1 αγγλικών, καθόλου βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό στο 1ο ειδικό δημοτικό Μενιδίου, ενώ το ειδικό νηπιαγωγείο Μενιδίου δε λειτουργεί λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών», τονίζει στην ερώτηση του ο κ. Ντίνος Βρεττός.

Επισημαίνοντας πως τα υπεράριθμα τμήματα και οι συμπτύξεις τμημάτων παρακωλύουν το εκπαιδευτικό έργο και δεν προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ζητάει άμεσα απάντηση στο τι μέτρα θα πάρει το Υπουργείο, προκειμένου να καλυφθούν οι ελλείψεις στα σχολεία του Μενιδίου;

Στα πλαίσια προσυνεδριακού διαλόγου συγκέντρωση – συζήτηση του ΚΚΕ για την παιδεία

Την Κυριακή 15 Φλεβάρη έγινε στο Δημαρχείο Αχαρνών συγκέντρωση με θέμα «18ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Οι θέσεις για την Παιδεία». Ομιλητής ήταν η Βάνα Τζιαντζή μέλος του τμήματος Παιδείας του ΚΚΕ.

Αναλύθηκε διεξοδικά η κατάσταση που επικρατεί που χώρο της Παιδείας σήμερα και έγινε συζήτηση από τους συγκεντρωμένους.

Ο διάλογος που γίνεται σήμερα για το σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση παρουσιάζονται πως γίνεται από μηδενική φάση ενώ στην πραγματικότητα έχει συγκεκριμένη τάση ή στοχευμένη έκβαση. Το οποίο σύστημα πρόσβασης δεν είναι αυτόνομο από το εκπαιδευτικό σύστημα και τα μέτρα που προωθούνται για το εξεταστικό δεν είναι ανεξάρτητα από τα μέτρα που προωθούνται συνολικά για την εκπαίδευση. Σίγουρα θα ενταχθεί στα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι αντιδραστικές αναθεωρήσεις που προωθούνται τόσο στα σχολεία όσο και στα Πανεπιστήμια.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να καταχωρηθεί η δημόσια δωρεά Παιδεία για όλους. Μόνη λύση είναι η διεκδίκηση ενός δωδεκάχρονου δημόσιου και δωρεάν σχολείου για όλα τα παιδιά.

Επίσης χρειάζεται η συγκρότηση μετά το δωδεκάχρονο δημόσιων δωρεάν επαγγελματικών σχολών και επίσης η ανασυγκρότηση μιας ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημόσια και δωρεάν.

Η πάλη για να γίνουν αυτά τα αιτήματα πραγματικότητα αφορά τόσο το κίνημα των μαθητών και κατοίκων όσο και συνολικά το λευκό και εργατικό κίνημα.

Και βέβαια χρειάζεται ρητή με την πολιτική του ευρωμονοδρόμου και των συμφερόντων των μονοπωλίων.