ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Αναδημοσίευση από τη τοπική εφημερίδα Αχαρναϊκά Νέα

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ), σε συνεργασία με το Δήμο Αχαρνών, στα πλαίσια του Ε.Π. του Υπουργείου Απασχόλησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» υλοποιούν σχέδιο δράσης με στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, την ανάπτυξη και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των ανέργων του Δήμου Αχαρνών, μέσα από ενέργειες ενημέρωσης, πληροφόρησης, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης.

Η ενημέρωση και η ενθάρρυνση των ανέργων για να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων και συναντήσεων, αλλά και η αύξηση των γνώσεών τους για την ίδρυση και τη σωστή λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι ο σκοπός του σχεδίου δράσης που αναπτύσσουν από κοινού ο Δήμος Αχαρνών, το Υπουργείο Απασχόλησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αχαρνών, ξεκινά η προσπάθεια ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης και στήριξης της επιχειρηματικότητας των ανέργων της πόλης μας, μέσα από την ενημέρωση, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ένα ακόμη «όπλο» στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Αφορά τους ανέργους των Αχαρνών, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας που θέλουν να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα τους.

Πρόγραμμα Ενημερωτικών Συναντήσεων

1η Ενημερωτική Συνάντηση στις 21 Φεβρουαρίου 2008

Θέμα: Τύποι, μορφές και νομική υπόσταση των επιχειρήσεων. Διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση μιας επιχείρησης.

2η Ενημερωτική Συνάντηση στις 28 Φεβρουαρίου 2008

Θέμα: Πηγές και τρόποι χρηματοδότησης των νέων επιχειρήσεων. Τρόποι και τεχνικές ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

3η Ενημερωτική Συνάντηση στις 6 Μαρτίου 2008

Θέμα: Βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας. Επιχειρηματικό σχέδιο και οι διαδικασίες σύνταξής του.

Στις ενημερωτικές συναντήσεις θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν σύμβουλοι απασχόλησης ειδικοί στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε ενημερωτική συνάντηση θα χορηγείται δωρεάν στους ανέργους ο αντίστοιχος από τους τρεις οδηγούς που αναφέρεται στα ζητήματα που θα αναπτυχθούν.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου Αχαρνών, τις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω.

Πληροφορίες Δημαρχείο Αχαρνών: Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα- Τηλ: 210-2415543, 210-9572434, 6978002216. site: www.acharnes.gr.