ΣΤΟ «ΣΚΟΤΑΔΙ» ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Αναδημοσίευση από τα Αχαρναϊκά Νέα

Καμιά απάντηση για την αποπεράτωση των τελευταίων δέκα μέτρων του αποχετευτικού δικτύου της Χαραυγής

Ωστόσο ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Αθ. Νάκος σημείωσε: «Στην πολεοδομική ενότητα Χαραυγής του Δήμου Αχαρνών Αττικής υπάρχει επιτακτική ανάγκη κατασκευής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων…»

Ναι μεν αλλά…ήταν για μία ακόμη φορά η θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Αθ. Νάκο, στο θέμα με τον ανολοκλήρωτο κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της Χαραυγής, που η ολοκλήρωση των τελευταίων 10 μέτρων έχει πλεχτεί σε μια γραφειοκρατική περιπέτεια, που δεν λέει να τελειώσει, αφού και στην δεύτερη απάντηση του Υφυπουργού προς τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλη Οικονόμου, αποφεύγει ουσιαστικά να…απαντήσει.

Από τη μία παραδέχεται την ανάγκη ολοκλήρωσης του αγωγού και παραδέχεται ότι η σύμβαση με την «ΕΡΓΩ ΑΤΕ» παράγει έννομα αποτελέσματα, αλλά επισημαίνει ότι η απευθείας ανάθεση από τη ΔΕΤΕΔΑ στην ΕΡΓΩ δεν είναι νόμιμη και εκεί ολοκληρώνει την απάντηση, χωρίς καν να επιχειρήσει να προσδιορίσει το τι τελικά θα γίνει.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Αθ. Νάκος απάντησε ως εξής: «Στην πολεοδομική ενότητα Χαραυγής του Δήμου Αχαρνών Αττικής υπάρχει επιτακτική ανάγκη κατασκευής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων…

Ο Δήμος Αχαρνών ενέκρινε την οριστική μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. και επίσης αποφάσισε την σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου, της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. και της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α. για τη κατασκευή του αγωγού, η οποία υπογράφηκε την 21/11/2005. Η Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α. σύναψε την 24/4/2006 ιδιωτικό συμφωνητικό με τρίτο, την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε.».

Το ένταλμα που αφορούσε την εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου με δικαιούχο την Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α. θεωρήθηκε από τον αρμόδιο επίτροπο. Ο 2ος λογαριασμός του έργου υποβλήθηκε στις 10-7-2006.

Με την αριθμ. 152/07 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Αχαρνών και την υπ’ αρ. 08/ΔΤΑ/οικ7009/14.4.2007 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ 706Β/7-5-2007) η Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α τέθηκε σε εκκαθάριση. Κατόπιν τούτου υπήρξε κώλυμα στην συνέχιση του έργου. Το ποσοστό ολοκλήρωσης των εργασιών ήταν 90%.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, ο Δήμος αποφάσισε τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ώστε αυτός να αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων της Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α. σε σχέση με το έργο. Προς τούτο ζήτησε από το Υπουργείο μας υποδείξεις.

Αφού εκφράστηκε η αντίθεση μας για την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη την διαμορφωθείσα κατάσταση, δηλαδή το ότι η υπάρχουσα σύμβαση με την «ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε» παράγει έννομα αποτελέσματα, το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου αλλά και την κοινωνική σημασία του έργου, συμφωνήσαμε ότι το έργο πρέπει να περαιωθεί και ο Δήμος πρέπει να αναλάβει ως «κύριος του έργου» τις υποχρεώσεις και το αντικείμενο που είχε αναλάβει η Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α., εφόσον η προγραμματική σύμβαση εξακολουθούσε να είναι σε ισχύ και αφού τροποποιηθεί αναλόγως.

Η νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ υπογράφηκε στις 19/9/2007. Είχε προηγηθεί απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και εγκριτική απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττική.

Το ένταλμα έναντι πληρωμής του 2ου λογαριασμού του έργου δεν θεωρήθηκε από τον επίτροπο και το θέμα παραπέμφθει στο 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε ότι το εν λόγω ένταλμα πληρωμής του δήμου δεν πρέπει να θεωρηθεί διότι η απευθείας ανάθεση από την Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε.» είναι μη νόμιμη.»

Η απάντηση προκάλεσε την αντίδραση του Βουλευτή Βασίλη Οικονόμου που επεσήμανε

«δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε ικανοποίηση ότι το Υπουργείο αντιλαμβάνεται την επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Χαραυγή του Δήμου Αχαρνών. Παρά ταύτα διαπιστώσαμε για άλλη μία φορά την εμφανή αδιαφορία, με την υπεκφυγή της άμεσης απάντησης στις ερωτήσεις μας.

Ο Υφυπουργός κ. Αθ. Νάκος ακολουθεί την γνωστή τεχνική της υπεκφυγής μοιράζοντας τις ευθύνες στον Δήμο Αχαρνών και την Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α και αποφεύγει να μας δώσει πειστικές εξηγήσεις για τις θέσεις του αρμόδιου Υπουργείου όσον αφορά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου. Και ενώ με την απάντηση του αρχικά αποδέχεται ότι η Προγραμματική Σύμβαση «παράγει έννομα αποτελέσματα», στη συνέχεια κλείνει τον λόγο του με μία απλή αναφορά ότι η απευθείας ανάθεση από την Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α. στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε» κρίθηκε «μη νόμιμη», χωρίς να δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις για το θέμα.

Επιπλέον, αποφεύγει να μας απαντήσει άμεσα για το πότε και το πώς τελικά θα επιλυθεί το πρόβλημα της ολοκλήρωσης του έργου και ούτε προβάλει την διάθεση του να μας διαλευκάνει την πολιτική του βούληση για το σκάνδαλο της παράνομης ανάθεσης έργου, το οποίο μας ενημερώνει ότι υπάρχει, αλλά μένει απαθής στην αντιμετώπισή του.

Ο βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων που βιώνουν οι πολίτες και ο Δήμος Αχαρνών και αν χρειαστεί θα παρέμβει ξανά ώστε να διεκπεραιωθούν επιτέλους, άμεσα οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της αποχέτευσης στην Χαραυγή του Δήμου Αχαρνών.