Πρόγραμμα Ster Cinemas, 18-25 Φεβρουαρίου 2015

Αίθουσα Ταινία – Προβολές
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΣΤΕΡΙΞ: Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ (Animation)
Σαββατοκύριακο 14:00 – 15:40 μεταγλ.
KINGSMAN: Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κωμική Περιπέτεια)
17:40 – 22:45 – Δευτ. μ΄νο 00:00
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ (Βιογραφικό)
εκτός Δευτ. 20:20
ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ(Animation)
Δευτ. 15:00 – 17:00 μεταγλ.
ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ (Αισθηματικό)
19:30 – 22:00 – Σαβ. και 00:30
ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ(Animation)
17:30 μεταγλ. – Σαβ. έως Δευτ. και 15:30 μεταγλ.
ΑΙΘΟΥΣΑ 3 ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ (Αισθηματικό)
εκτός Δυετ. 19:00 – 21:30 – 00:00
ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ(Animation)
εκτός Δευτ. 17:00 μεταγλ. – Σαββατοκύριακο και 15:00 μεταγλ.
ΑΙΘΟΥΣΑ 4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ (Πολεμική)
16:00 – 18:40 – 21:15 – 23:50
ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ (Αισθηματικό)
Δευτ. 19:00 – 21:30
ΑΙΘΟΥΣΑ 5 ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ (Αισθηματικό)
18:20 – 21:00 – 23:30
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ (Δράμα)
16:10
ΑΙΘΟΥΣΑ 6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ (Πολεμική)
17:00 – 19:40 – 22:15
ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ (Οικογενειακή)
Σαβ. έως Δευτ. 15:10 μεταγλ.
ΑΙΘΟΥΣΑ 7 ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ (Αισθηματικό)
20:00 – 22:30
ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ(Animation)
(3D) 17:50 μεταγλ. – Σαβ. έως Δευτ. και 15:50 μεταγλ.
ΑΙΘΟΥΣΑ 8 ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ (Αισθηματικό)
23:00
ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ(Animation)
εκτός Δευτ. 16:30 – 18:30 μεταγλ. – Σαβ. έως Δευτ. και 14:30 μεταγλ.
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Βιογραφικό)
20:30

Πρόγραμμα Ster Cinemas, 12-18 Φεβρουαρίου 2015

Αίθουσα Ταινία – Προβολές
ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ (Αισθηματικό)
Δευτ. 19:00 – 21:30 – 00:00
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (Κωμική Περιπέτεια)
εκτός Δευτ. 18:40
SELMA (Δράμα)
16:10
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ (Βιογραφικό)
εκτός Δευτ. 20:30 – 22:45
ΑΙΘΟΥΣΑ 2 KINGSMAN: Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κωμική Περιπέτεια)
16:20 – 18:50 – 21:15 – 23:50
ΑΙΘΟΥΣΑ 3 ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ (Αισθηματικό)
εκτός Δευτ. 19:00 – 21:30 – 00:00
ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ (Οικογενειακή)
εκτός Δευτ. 17:10 μεταγλ. – Σαββατοκύριακο και 15:20 μεταγλ.
ΑΙΘΟΥΣΑ 4 ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ (Αισθηματικό)
εκτός Δευτ. 19:30 – 22:00 – Πεμ. & Σαβ. και 00:30
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ (Κωμική Περιπέτεια)
17:00 – Σαββατοκύριακο και 14:30
ΑΙΘΟΥΣΑ 5 ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ (Αισθηματικό)
16:00 – 18:30 – 21:00 – 23:30
ΑΙΘΟΥΣΑ 6 ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ (Αισθηματικό)
17:30 – 20:00 – 22:30 – Σαββατοκύριακο και 15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 7 ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΖΟΥΠΙΤΕΡ (Περιπέτεια Φαντασίας)
(3D) 17:20 – Σαββατοκύριακο και 14:50
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ (Βιογραφικό)
19:50 – 22:15
ΑΙΘΟΥΣΑ 8 ΑΣΤΕΡΙΞ: Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ (Animation)
16:30 μεταγλ. – Σαββατοκύριακο και 14:00 μεταγλ.
ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ (Αισθηματικό)
23:00
ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΖΟΥΠΙΤΕΡ (Περιπέτεια Φαντασίας)
20:20
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ (Δράμα)
18:10